[1]
Forsberg, H. 2018. Valet av utbildning på gymnasiemarknaden i socialt tillbakasatta områden. Sociologisk Forskning. 55, 1 (apr. 2018), 23–52.