[1]
Willander, E. 2018. Mellan sekulära och religiösa förväntningar: Civilreligion på individnivå i Sverige. Sociologisk Forskning. 55, 1 (apr. 2018), 53–74.