[1]
Holmberg, T. 2017. Sociologförbundet har ordet: Föreningen för alla Sveriges sociologer. Sociologisk Forskning. 54, 4 (dec. 2017), 383–384.