[1]
Kvarnlöf, L. 2016. Emergens i Meads sociologi: Process, interaktion och det sociala livets villkor. Sociologisk Forskning. 53, 3 (sep. 2016), 227–245.