[1]
Lindell, J. 2016. Social reproduktion i Värmland: Klass, utbildning och livsstil. Sociologisk Forskning. 53, 3 (sep. 2016), 289-306.