[1]
Johansson, S. och Arvidson, M. 2016. Att bekämpa det onda eller främja det goda: Fyra verksamhetsperspektiv på individer i våldsbejakandemiljöer samt preventionsarbete runt dessa. Sociologisk Forskning. 53, 4 (dec. 2016), 345–370. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.53.18269.