[1]
Börjesson, M. 2016. Sociala kartor över utbildningslandskapet: Installationsföreläsning, professuren i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, 11 november 2015. Sociologisk Forskning. 53, 4 (dec. 2016), 421–437. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.53.18272.