[1]
Svallfors, S. 2015. Sociologförbundet har ordet: Att vårda sina fiender. Sociologisk Forskning. 52, 2 (juni 2015), 203–203. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.52.18289.