[1]
Närvänen, A.-L. och Häll, L. 2014. Perspektiv på ålder i vardagslivets interaktioner. Sociologisk Forskning. 51, 1 (jan. 2014), 15–28.