[1]
Andersson Cederholm, E. och Sjöholm, C. 2014. Att leva och sälja sin dröm: Livsstilsföretagaren mellan familjeliv, marknadoch politisk retorik. Sociologisk Forskning. 51, 2 (apr. 2014), 137–156. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.51.18312.