[1]
Frank, D. 2013. Organisationer, ojämlikhet, migration: förändringar av den etniska arbetsdelningen i svensk byggnadssektor. Sociologisk Forskning. 50, 1 (jan. 2013), 7–30. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.50.18365.