[1]
Redaktionen 2013. Tack! till alla våra granskare av artikelmanus år 2012. Sociologisk Forskning. 50, 1 (jan. 2013), 87–87. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.50.18371.