[1]
Liljeström, R. 2013. Individen, paret och banden mellan generationerna. Sociologisk Forskning. 50, 3-4 (okt. 2013), 321-334.