[1]
Fernqvist, S. 2012. Barns strategier och ekonomisk utsatthet: knappa resurser som utgångspunkt för en förhandling av positionerna i familjen. Sociologisk Forskning. 49, 3 (juli 2012), 173–188.