[1]
Kenndal, R. 2011. Flerspråkighet i ett globaliserat samhälle: uppfattningar om minoritetsspråket som framtidsresurs. Sociologisk Forskning. 48, 3 (juli 2011), 27–50. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.48.18432.