[1]
Ekerwald, H. 2010. Från redaktören: Politisk höst. Sociologisk Forskning. 47, 3 (juli 2010), 3–4.