[1]
Nordvall, H. 2010. Publikdragande namn eller aktivistermed drag i? Om symboliskt kapital som maktresurs i den globala rättviserörelsens lokala organiseringsarbete. Sociologisk Forskning. 47, 3 (juli 2010), 73–97.