[1]
Parker, V. m.fl. 2010. After work: en longitudinell studie i arbetsmiljöns långsiktiga inverkan på sambandet mellan socioekonomisk position och äldres ohälsa. Sociologisk Forskning. 47, 4 (okt. 2010), 5–30. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.47.18470.