[1]
Korpi, W. och Palme, J. 1999. Robin Hood, Matteus eller strikt likhet? En jämförande studie av välfärdsstatens institutioner och strategier för att minska ojämlikhet och fattigdom i västländerna. Sociologisk Forskning. 36, 1 (jan. 1999), 53–92.