[1]
Svallfors, S. 1999. Välfärdsregimer och välfärdsopinioner: En jämförelse mellan åtta västländer. Sociologisk Forskning. 36, 1 (jan. 1999), 93–119. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.36.18479.