[1]
Gähler, M. 1999. Att skiljas är att dö en smula. : Skilsmässa och psykisk ohälsa hos svenska kvinnor och män. Sociologisk Forskning. 36, 4 (okt. 1999), 4-39.