[1]
Lidskog, R. 1999. Mot en gränslös demokrati? Politiska responser på globala miljöhot. Sociologisk Forskning. 36, 4 (okt. 1999), 40–75.