[1]
Thörn, H. 1999. Vad är globalisering? Sociologin utmanad. Sociologisk Forskning. 36, 4 (okt. 1999), 76–113. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.36.18499.