[1]
Anttila, S.T. 1998. Att förhålla sig till tidigare forskning: ett argumentationsanalytiskt perspektiv. Sociologisk Forskning. 35, 1 (jan. 1998), 31–55.