[1]
Thelander, J. och Åkerström, M. 2019. Ruled by the calendar?. Sociologisk Forskning. 56, 2 (sep. 2019).