[1]
Ekerwald, H. 2009. Redaktören har ordet: Sociologernas relationsväv. Sociologisk Forskning. 46, 1 (jan. 2009), 3–4.