[1]
Sjöberg, K. 2008. Redaktören har ordet: Nationella traditioner, begreppsanvändning samt återblickar på Sociologförbundets årsmöteskonferens 2008. Sociologisk Forskning. 45, 2 (apr. 2008), 5.