[1]
Bjerstedt, D. 2008. Rättssäkerhet – en källa för legitimitet inom socialförsäkringen?. Sociologisk Forskning. 45, 2 (apr. 2008), 64–70.