[1]
Wikman, S. 2008. Våld på jobbet: Beskrivningar av våld i arbetslivet 1978–2004 i facklig press. Sociologisk Forskning. 45, 3 (juli 2008), 6-31.