[1]
Jacobsson, K. 2008. Vår bästa tid är nu? Om tidsuppfattning och politisk självförståelse. Sociologisk Forskning. 45, 4 (okt. 2008), 74–95. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.45.19255.