[1]
Hetzler, A. 2008. Sociologförbundet har ordet: Sabbatstermin och utvecklingav sociologiämnet. Sociologisk Forskning. 45, 4 (okt. 2008), 116–117.