[1]
Isenberg, B. 2007. Sociologförbundets årsmöteskonferens 2007. Sociologisk Forskning. 44, 2 (apr. 2007), 73–74.