[1]
Wide, S. 2007. Sociologi som erotik. Sociologisk Forskning. 44, 2 (apr. 2007), 80–86.