[1]
Redaktionen 2006. Inlägg: Om konflikten mellan Gillberg och Kärfve. Sociologisk Forskning. 43, 4 (okt. 2006), 90–94.