[1]
Hagevi, M. 2005. Sekulariseringens slut?. Sociologisk Forskning. 42, 4 (okt. 2005), 35–42.