[1]
Phoenix, A. 2004. Att belysa det maskulina subjektet - narrativ analys och subjektspositioner. Sociologisk Forskning. 41, 2 (apr. 2004), 11–17. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.41.19365.