[1]
Dahlstedt, M. 2001. Demokrati och nationella fantasier: Föreställningar om identitet och tillhörighet i studier av demokrati. Sociologisk Forskning. 38, 3-4 (okt. 2001), 40–70. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.38.19459.