[1]
Eldén, Åsa 2001. “Om hon lever vill människor se mer och mer”: Rykten, splittrad kvinnlighet och heder bland svenska kvinnor från Mellanöstern. Sociologisk Forskning. 38, 3-4 (okt. 2001), 115–147. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.38.19461.