[1]
Agevall, O. 2001. Max Webers <em>Freiburger Antrittsrede</em>: Om migrationsprocesser, social urbäddning och social förändring. Sociologisk Forskning. 38, 3-4 (okt. 2001), 148–177. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.38.19462.