[1]
Åberg, M. 2000. Den fungerande demokratin? Socialt kapital och demokratisering i västra Ukraina. Sociologisk Forskning. 37, 1 (jan. 2000), 46–85.