[1]
Wide, S. 2020. Schack och social interaktion: Dag Østerberg, Johan Asplund och brädet. Sociologisk Forskning. 57, 2 (juli 2020), 165–188. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.57.19586.