[1]
Lidskog, R. 2020. Samhället utmanat? Artificiell intelligens och sociologisk kunskap. Sociologisk Forskning. 57, 2 (juli 2020), 99–120. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.57.19591.