[1]
Eriksson, E. 2019. Den egna erfarenhetens marknad: Om brukarinflytandearbete och kommodifieringen av individers erfarenhet av psykisk ohälsa. Sociologisk Forskning. 56, 2 (juni 2019), 85–109.