[1]
Jacobsson, K. 2019. Dags för redaktionsbyte. Sociologisk Forskning. 56, 2 (juni 2019), 191.