[1]
Forskning, S. 1. Författarpresentationer. Sociologisk Forskning. 51, 3–4 (1), 265–277.