[1]
Forskning, S. 2015. Författarpresentationer. Sociologisk Forskning. 51, 3–4 (jan. 2015), 265–277.