[1]
Alvinius, A. 2020. Genus, risk och kris: Jennifer Hobbins, Erna Danielsson och Angelika Sjöstedt (red.). Sociologisk Forskning. 57, 2 (juli 2020), 217–219. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.57.21977.