[1]
Jukkala, T., Ferlander, S., Aytar, O., Engdahl, E., Hristova, A., Hopstadius, M., Blasko, A. och Misheva, V. 2021. Att leva med en världsomfattande pandemi: En studie om människors oro kopplat till covid-19 i Sverige. Sociologisk Forskning. 58, 1–2 (juni 2021). DOI:https://doi.org/10.37062/sf.58.22256.