[1]
Olaison, A., Knechtel , M., Torres, S. och Forssell, E. 2021. Dokumentationens roll för klientskapande processer i äldreinriktat socialt arbete: Spelar utlandsfödd bakgrund, kön och ålder någon roll?. Sociologisk Forskning. 58, 3 (dec. 2021), 287–310. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.58.22305.