[1]
Frödin, O. och Fredholm, A. 2021. Transnationalism, integration och etnisk organisering: En studie av svenska etniska organisationer i ljuset av civilsamhällets omvandling. Sociologisk Forskning. 58, 3 (dec. 2021), 311–338. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.58.22308.